El País, Luces

El País, Luces

El País Luces 770x510

El País, no seu suplemento Luces, faise eco da participación no “Encontro Internacional de Economía e Cultura” celebrado na Cidade da Cultura (Santiago de Compostela).