La Galiciana, seleccionada entre os mellores deseños galegos do 2019

La Galiciana, seleccionada entre os mellores deseños galegos do 2019

desenho-como-motor

O Gain, Axencia Galega de Innovación, pertencente á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, selecciona ó proxecto do Mercado Gastronómico La Galiciana, como un dos mellores deseños no ámbito do interiorismo realizados en Galicia no ano 2019. Dito proxecto aparece recollido na publicación “O deseño como motor. Casos de éxito en Galicia”. A publicación, coordinada editorialmente pola fundación DIDAC, destaca unha selección dos mellores proxectos de deseño realizados en Galicia nos seus distintos ámbitos, facendo un percorrido histórico ata a actualidade.

Dito proxecto aparece recollido na publicación “O deseño como motor. Casos de éxito en Galicia”. Esta publicación , coordinada por a Fundación DIDAC, destaca unha selección dos mellores proxecos de deseño realizados en Galicia, nos distintos ámbitos de expresión, facendo un percorido histórico ata a actualidade